De Cursus
De Bates Methode is geen behandeling maar een werktuig waarmee je zelf mee aan de slag gaat.

Je leert in groeps- of individuele lessen, wat je moet doen om van je ‘visuele krukken’ af te komen.

In eerste instantie krijg je algemene praktische en theoretische informatie. Hiermee kan je dan meteen beginnen. In de latere lessen worden de technieken verder uitgebreid en verfijnd. Aan bod komen o.a.:
· Goede én slechte kijkgewoontes
· Oefeningen
· Wetenschappelijk onderbouwde uitleg
· Stereoscopische visie, Lezen, Nachtvisie

Voor je deelname ontvangen wij graag beknopte geschiedenis van je gezichtsproblemen. Denk hierbij aan:
· Hoe lang je al een bril of lenzen draagt.
· Welke sterkte en indien mogelijk hoe dat vroeger was.
· Eventuele klachten, oogziektes, operaties of behandelingen bij de oogarts.